Buntovací hra

Zaměření: 
Infield
Pálka
Cíl: 

zlepšení buntování, rychlé ruce

Úroveň: 
Všechny
Počet sportovců: 
8
Vybavení: 
první a domácí meta, pálka, míček, helma

Hráči se rozdělí na 2 týmy. Hraje se na výseči normálního hřiště, na kterém je ve vzdálenosti cca 6 metrů namalovaná kruhová výseč a 1. meta je ve vzdálenosti cca 8 metrů. Polaři jsou rozmístěni za kruhovou výsečí a smějí do ní vběhnout až v okamžiku, kdy se míč dotkne pálky. První metař má jediný rukavici, ostatní hrají bez. Hraje se na 1 strike, nekonečeně ballů, nadhazuje trenér. Po nadhozu se obrana snaží zahrát aut, běžec skórovat bod. Točí se po 6 autech nebo 6 bodech.