Na viry

Zaměření: 
Rozehřátí
Úroveň: 
Všechny
Počet sportovců: 
6
Umístění: 
Tělocvična
Hřiště

Jedná se o variantu hry na honěnou. Ve vymezeném prostoru jsou 2-4 nemocnice. 2 hráči jsou viry a snaží se dotekem nakazit ostatní. Nakažený hráč si lehne na zem s rukama a nohama zvednutýma - do hry ho mohou vrátit pouze ostatní, kteří ho odnesou do nemocnice. Ve stanoveném časovém limitu vyhrávají buď viry nebo lidé.