Po jedné noze

Zaměření: 
Rozehřátí
Úroveň: 
Všechny
Počet sportovců: 
8
Umístění: 
Tělocvična
Hřiště

Hráči se rozdělí na dvě družstva. Jedno družstvo je celé uvnitř vymezeného prostoru, druhé družstvo stojí vně, po okrajích. Družstvo vně jsou lovci, kteří na pokyn vedoucího hry po jednom, případně po dvou vyrážejí do vymezeného prostoru lovit kořist. Mohou ovšem skákat pouze po jedné noze. Vždy po 15 sekundách dává vedoucí pokyn k výměně lovců - noví přicházejí, původní opouštějí prostor. Lovení hráči se pohybují normálně, ulovený hráč (dotykem) zůstává ležet nehybně na zemi. Hra končí uplynutím časového intervalu nebo ulovením všech hráčů. Poté se role obrátí.