Ready pozice s medicinbalem

Zaměření: 
Infield
Cíl: 

nácvik ready pozice infieldařů, posílení nohou

Úroveň: 
Všechny
Počet sportovců: 
0
Umístění: 
Tělocvična
Vybavení: 
medicinbal

Hráč se postaví na jednu stranu tělocvičny. Před sebe si položí medicinbal, postaví se do ready pozice. Pravou ruku položí zezhora na medicinbal. Levou rukou zezadu kutálí medicinbal vpřed, pravá ruka má stálý kontakt s horní stranou medicinbalu. Ruce jsou vytažené vpřed, nohy a medicinbal tvoří během celého cvičení trojúhelník, zadek je dole. Alternativně kutálení míče i při chůzi vzad - ruce pracují obráceně (pravá kutálí, levá je v kontaktu se zadní stranou). Vhodné také jako štafeta.