Rotační buntování

Zaměření: 
Pálka
Cíl: 

procvičit buntování, běh na 1. metu

Úroveň: 
Všechny
Počet sportovců: 
4
Umístění: 
Tělocvična
Hřiště
Vybavení: 
pálka, domácí meta, 1. meta, míček

Hráči se rozestaví na pozice pálkař, nadhazovač a připravený nadhazovač. Jede se na 1 nadhoz. Nadhazovač nadhodí - pokud je to strike, pak buntujeme, pokud netrefený strike, pak sprintujeme na 1. metu jako na 3. puštěný strike, pokud ball, sprintujeme na 1. metu jako na 4. ball. Z nadhazovače se stává pálkař, pálkař dosprintuje na 1. metu a poté si doběhne sebrat svůj míček, z připraveného nadhazovače se stal nadhazovač. Točíme v rychlém tempu.