Valná hromada

V pondělí 14.12. od 19.00 hod se v restauraci Na Růžku koná valná hromada klubu včetně VV, Program

1) Příspěvky nedoplatky
2) Akce 2016 v areálu
3) Trenérské zajištění
4) Fungování kroužků a případné změny
5) Dotace a granty 2016
6) Dluhy klubu ke konci roku 2015
7) Sokol - předpokládané příjmy roku 2016, financování baseball vč. pravidel
8) Hodnocení sezony areálu 2015 + výhled 2016 
9) Komunikace o baseballových akcích
10) Změna stanov dle nového občanského zákoníku