Členské příspěvky 2016

1. Muži A - 5000,- Kč 

2. U18, U15, U13, U11 - 2500,- Kč 

3. U9, U7 – 1000,- Kč

4. Nováčci - první měsíc zdarma

 

Termín úhrady: 

Všechny kategorie, muže nevyjímaje, uhradí platbu jednorázově do 20. 3. 2016 včetně.

Včasná platba: 

Každá včasná platba do 20. března včetně bude oceněna prémií – Modré klubové triko v požadované velikosti s předáním nejpozději do 29. 4. 2016.

Platba hrajících trenérů:

Všichni trenéři uhradí příspěvky jako ostatní hráči. Odměna za trénování jim bude následně vyplacena ve dvou splátkách a to tak, že polovina do konce června a zbývající část platby do konce září na základě dohody o provedení práce.

 

Výňatek z podmínek členství:

1. POPLATKY

1.1 Členské poplatky

1.1.1 Základní poplatek za členství v klubu je 2500,- Kč za rok splatný nejpozději do 20. 3. 2015.  (Junioři, U15, U13, U11).

Výjimky: pro hráče do 10 let věku včetně činí poplatek 1000,- Kč.

Muži mají členský příspěvek 5 000,- Kč.

1.1.2 V případě, že členy klubu jsou 2 a více rodinných příslušníků, mají všichni tito členové nárok na slevu 500 Kč z částky uvedené v bodě 1.1.1.

1.1.3 V případě, že člen soustavně dojíždí na akce pořádané klubem ze vzdálenosti delší než 25 km, má nárok na slevu 500 Kč z částky uvedené v bodě 1.1.1.

1.1.4 Slevy uvedené v bodech 1.1.2 a 1.1.3 nejsou kumulovatelné.

1.1.5 Ve výjimečných případech bude o dalších slevách, případně dalších změnách rozhodnuto individuálně funkcionáři klubu.

1.1.6 Členský poplatek bude uhrazen bezhotovostně v jedné splátce vždy 2500,- Kč nejpozději k 20. 3. u kategorií Junioři, U15, U13, U11, kategorie U9, U7 uhradí 1000,- Kč. Mužský A team uhradí 5000,-Kč.

1.1.7 Funkcionáři a nehrající členové klubu jsou od poplatku zproštěni.

1.1.8 V případě více jak 2 členů rodiny je další člen rodiny od příspěvku osvobozen

1.1.9 V případě uhrazení příspěvku za celý rok, tzn. 2500,- Kč do 20. 3. 2016, dostane člen modré klubové triko (modré) ZDARMA. 

1.2 Ostatní poplatky:

1.2.1 Organizovaná doprava (autobusy) – bezhotovostní úhrada dle propozic příslušné akce předem.

1.2.2 Soustředění – bezhotovostní úhrada dle propozic příslušné akce předem.

1.3 Bezhotovostní platby budou provedeny na účet klubu u ČSOB České Budějovice, číslo účtu 181441269 / 0300variabilní symbol = rodné číslo, konstantní symbol = 0558. Popis/poznámka – jméno hráče.

PřílohaVelikost
CLENSKE_PRISPEVKY_2016.docx14.33 KB