Baseball a softball spustí společnou soutěž U9

Česká baseballová asociace a Česká softballová asociace se domluvily na společné regionální soutěži U9 a na společném Mistrovství České republiky U9. Součástí dohody je i společná podpora projektu zimní ligy Little League pro kategorie U9 a U11 a společná podpora projektů FirstCup U8 a SuperCup U10. Tato dohoda bude platit dva roky a následně dojde k vyhodnocení spolupráce.

Před necelým rokem byla utvořena společná expertní skupina ČBA a ČSA, která měla za úkol analyzovat současný stav v obou sportech a navrhnout řešení pro budoucí spolupráci v kategorii do 10 let. Po velmi složitých vyjednáváních a mnoha kompromisech je na stole dohoda, se kterou jsou spokojeny obě strany. Nejdůležitější však bude, jak budou spokojeni trenéři mládeže, až vypukne hlavní pilíř spolupráce - regionální soutěž U9.

Jak bude vypadat společná soutěž U9?

 1. Přihlášená družstva budou rozdělena do divizí dle geografické působnosti.
 2. Soutěž se odehraje ve 4 pevně stanovených termínech – 14. dubna, 28. dubna, 19. května a 16. června 2018.
 3. V zápasech se nebude hrát na výsledek. Skóre zápasů se bude evidovat pouze pro potřeby nasazení v dalších kolech.
 4. Nebude vedena žádná tabulka, která by určovala vítěze divize.  
 5. Na každém turnaji bude vyhlášen All Stars tým turnaje (9 hráčů). Každý tým, který se zúčastní turnaje, musí mít v All Stars týmu alespoň jednoho zástupce.
 6. Na každém turnaji bude vyhlášen Future All Stars tým (talent, snaha, zlepšení), který bude mít z každého týmu jednoho zástupce.
 7. Členové All Stars týmu a Future All Stars týmu obdrží originální plakety. 
 8. Startovné do regionální soutěže U9 je 2.000 Kč.

Co získají účastníci a pořadatelé?

 1. Pořadatelé turnajů obdrží dotaci 200 Kč na každý zápas na náklady spojené se zajištěním rozhodčích.
 2. Pořadatelé turnajů obdrží 10 míčů (měkké 9“).
 3. Každý tým, který se zúčastní dvou turnajů, získá právo účasti na podzimní kvalifikaci na Mistrovství ČR U9.
 4. Každý tým, který se zúčastní kvalifikace na Mistrovství ČR, získá dotaci 5.000 Kč na podporu družstva U9.

Zásadní úpravy v pravidlech:

 1. Zápasy budou trvat 40 min. + dohrávka směny.
 2. Hraje se z nadhozu prováděného jedním z trenérů družstva v útoku (coachball).
 3. Po 4 neúspěšných pokusech o odpal následuje možnost jednoho odpalu ze stativu. V případě neúspěšného odpalu ze stativu je hráč out. Po pátém neúspěšném pokusu je vyhlášen vždy out.
 4. Trenéři obou týmů se mohou před zápasem domluvit a hrát celý zápas bez stativu. V takovém případě mají hráči 5 pokusů o odpal. Po pátém neúspěšném pokusu je vyhlášen vždy out.
 5. Nadhazování je možné provádět horem i spodem, z kleku nebo ze stoje.
 6. Nadhazovací vzdálenost je 8 až 10,4 m. Trenér nadhazovač nesmí vstupovat do středového kruhu (průměr 4,88 m).
 7. K zastavení postupu běžců na metách dojde vždy, když se hráč vnitřního pole bránícího družstva snaží zahrát míč na hráče stojícího ve středovém kruhu. Není podstatné, zda tento hráč míč chytí. Rozhodčí hru zastaví v momentu přihrávky.
 8. Útočící hráči na metách nesmějí opustit svoji metu dříve, než dojde ke kontaktu pálky s míčem. Není možné tolerovat žádné předčasné výběhy. V případě předčasného výběhu bude vyhlášen běžec out.
 9. Pokud je odpálený míč tečován nebo zůstane ve výseči 5 metrů od vrcholu domácí mety, je vyhlášen foul-ball. Po pátém neúspěšném pokusu je vyhlášen vždy out.
 10. Na pálce mohou hrát všichni hráči uvedení na soupisce pro turnaj.
 11. Hráče v poli je možné střídat i několikrát v průběhu zápasu.

Řízením celé soutěže je pověřena 3 členná řídící komise, kterou tvoří Matouš Procházka, člen komise rozvoje ČBA, Vojtěch Albrecht, výkonný ředitel ČSA a Michal Maryška, nezávislý člen řídící komise, na kterém se shodly obě strany. Každá divize soutěže U9 bude mít svého ředitele, který bude spravovat administraci turnajů a bude se turnajů účastnit jako delegát řídící komise.
Veškeré vaše dotazy k nové soutěži U9 směřujte na email info@palkovana.cz.
Nejpozději 6. prosince 2017 budou zveřejněny podmínky pro přihlášení do regionální soutěže U9.

Jako předseda Komise mládeže a rozvoje (KMR) bych chtěl jen pár větami popsat naše pohnutky k vytvoření společné soutěže a utužení spolupráce mezi českým baseballem a softballem u mládeže do 10 let.
Myšlenku na propojení pálkovacích olympijských sportů u dětí do 10 let se snažíme prosadit již od opětovné snahy baseballu a softballu o návrat na Olympijské hry, tedy více jak  6 let. Už jsme začali pochybovat, že se to podaří. Poslední pokus jsme se spolu s Matoušem Procházkou (členem KMR za region Severozápad) rozhodli podniknout letos. Za vydatné pomoci a hlavně neutuchající energie Michala Maryšky z Berouna, který se nabídl být takovým mediátorem mezi softballem a baseballem. Věřte nám, nebylo to jednoduché, oba sporty musely udělat ústupky a podílet se na kompromisech. Ale v roce 2018 a 2019 bychom to prostě chtěli zkusit a poté vyhodnotit.
Nosnou myšlenkou tohoto projektu, vedle společné olympijské budoucnosti našich sportů, bylo vytvoření možnosti lokálních soutěží s malými dojezdovými vzdálenostmi, pestrost soupeřů a víra ve vzájemnou spolupráci pálkovacích sportů. Společného projektu jsme také využili k implementaci myšlenky menšího tlaku na výsledky mládeže do 10 let, který prokazatelně vede k lepšímu vnímání sportu dětmi, ale nakonec i dospělými, kteří mají na vývoj dětí výrazný vliv. Absence celkových výsledků a tabulek v celé základní části v této kategorii, absence MČR v kategoriích do 8 i do 10 let, spolu se zvýrazněním důležitosti dovednostních soutěží Masters v těchto letech, to vše jsou nástroje, kterých chceme využít pro otupění tlaku na výsledek u mládeže do 10 let.
Věříme, že i díky vám všem, kteří se mládeži věnujete, vše zvládneme. Garanty tohoto U9 společného projektu bude  za baseball Matouš Procházka,  za softball Vojta Albrecht a "nadstranický" Michal Maryška. Tato trojice má naši  absolutní důvěru. V případě, že by článek výše nevysvětlil vše, jsme vám k dispozici  na informativním mailu. Za 2 týdny v Nymburku bude také proškoleno 30 sportovních ředitelů klubů, kde i tato oblast rozvoje mládeže bude důkladně probrána.
Možných překážek bude určitě více, nové věci se nerodí a nezískávají důvěru lehce, ale skutečně věříme v sílu této myšlenky a také ve Vaši velkorysost a důvěru v nás. Děkujeme předem za konstruktivní spolupráci. 
Pavel Chadim a Matouš Procházka