Zásady zpracování osobních údajů, regsitrace uživatele

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Uděluji tímto souhlas Hluboká Baseball & Softball Club z.s. se
sídlem Sportovní 1276, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 26607255 (dále
jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních
údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:
- Jméno a příjmení
- E-mail

2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel registrace na webových stránkách www.baseball-hluboka.cz .
Údaje budou správcem zpracovány do odvolání souhlasu nebo zrušení registrace.

3. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze
vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu, telefonicky nebo
dopisem na kontaktní adresu správce.
Kontaktní údaje správce: David Šťastný, telefon: +420 723 584 866,
e-mail: stastny@sport-hluboka.cz

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

5. Dle GDPR máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo
opravit,
- požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování.

 

Menu