Školení a zkoušky trenérů II. třídy

Školení a zkoušky trenérů II. třídy
19 bře

              Praktická a teoretická část zaměřená pouze na samotný baseball, se odehrála ve dnech 22-24.2  v areálu
Hroši Brno. Byl to velice náročný víkend, kdy přednášky začínali v 9.00 a konec byl okol 21 hodiny. Této části školení se zúčastnili Zdeněk Hajný a Michal Kubát z našeho klubu. Bylo to pro ně obtížné, ale velice si to užili,         protože načerpali nové poznatky od zkušených lektorů, včetně použití baseballových drilů v praxi.
            Jak by ne, když po zahájení od Zdeňka Josefuse nastoupili zkušení hráči a instruktoři ke svým prezentacím a výkladům tréninkových metod.
 

        Martin Dvořák   – catchers
        Marek Vičar      – komunikace kaučů s rozhodčími
        Michal Polák     – antidopingová problematika
       Jakub Hajtmar    – Infielders I. část
       Arny Nesňal        – infielders II. část
                                      hitting
                                      baserunning
                                      mind game
                                      vedení tréninku a utkání
         Pavel Chadim –  outfielders
                                     baseball mládeže   


Po zdárném poslechu a praktických ukázek včetně zapojení všech školených trenérů, všichni adepti úspěšně složili test  z baseballových pravidel a vedení tréninku.
              Druhá část se skládala z všeobecné trenérské zkoušky, která byla pro oba naše zástupce vzhledem             k vytíženosti jak pracovních tak rodinných povinností vedena dálkovým studiem pomocí tzv. E-learningu.
              Po zadání témat vždy obdrželi trenéři test na danou tématiku a pomocí emailové komunikace posílali školiteli své výsledky. Vzhledem k věku našich trenérů to byl dost obtížný návrat do školních lavic, vždyť oba studium opustili v devadesátých letech minulého století. :-) Oba se ale výborně aklimatizovali, proto konečná fáze ze závěrečného testu a sepsání seminární práce byla již lahůdkou v jejich snaze. :-) 
              Na základě všech předešlých skutečností již Zdeněk Hajný a Michal Kubát obdrželi licenci trenér baseballu  II třídy.

Další člen našeho klubu Martin Macháček šel na licenci II třídy trochu jinou cestou, ale podle informací by měl v nejbližších dnech také zdárně dojít k cíli. O tom budeme samozřejmě také informovat.

 
Za Sokol Hluboká Zdenek a Michal.
 

Menu