Rookie Coaches Clinic a HBK

Rookie Coaches Clinic a HBK
11 říj

První jmenovaná akce (4.ročník) letos proběhne ve stejném datu jako minulý rok, tj. 29.11.-1.12.2019.

Po velice pohostinné Poličce jsme museli narychlo vyměnit místo konání. Způsobila to vichřice, která odnesla před 10 dny střechu haly místního gymnázia. Bohužel do uvedeného termínu se tuto škodu nepodaří napravit.
Podařilo se nám zajistit téměř ve stejné lokalitě ještě lepší sportovní zázemí. Hostit nás bude město Žamberk, v jehož centru se nachází sportovní komplex se dvěma velkými tělocvičnami (ve stejné budově).
Díky vstřícnosti místních jsme tak mohli zachovat opět pomyslný střed České republiky. 
Celá klinika bude věnována začínajícím trenérům a trenérům mládežnických kategorií. Pokusíme se vyjít vstříc vašemu loňskému přání, a to rozdělením jednotlivých stanovišť podle věkových kategorií. Jednotlivá stanoviště budou řídit přední trenéři ČR.
Na této akci bude možné získat trenérské licence, dle pokynů TMK ČBA.
Podrobnější informace a možnost přihlášení získáte po spuštění webových stránek RCC (https://www.taborcernypotok.cz/rcc/) dne 23.10.2019.

 

Druhou jmenovanou akcí bude již 20.ročník Horské baseballové kliniky. Termín konání této tradiční akce je stanoven na 17. - 19.1.2020

Na tuto akci máme příslib dvou skvělých speakrů - předního sportovního psychologa Michala Šafáře (předseda Asociace sportovních psychologů a děkan olomoucké fakulty) a doc. Radima Jebavého z FTVS (kondiční specialista, který se specializuje na fyzický program s využitím medicimbalů).
Dále bychom byli rádi, kdyby se přednášek ujali ti, kteří hlavní měrou utvářeli programy předchozích 19 ročníků. 
Celá klinika by se měla díky kulatému výročí nést ve slavnostnějším duchu. Věříme, že se nám podaří pozvat na tuto akce další vzácné hosty.
Místo konání HBK zůstává po velice dobrých zkušenostech z předchozích let na horském hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou v Jeseníkách.
Webové stránky HBK (https://www.taborcernypotok.cz/hbk/) budou spuštěny v 2. polovině listopadu 2019.

Za všechny pořadatele se na setkání s vámi těší Roman Lipavský

Všechni, kdo se chtějí přihlásit prosím o odeslání emailu na muzik@sport-hluboka.cz. Pak domluvíme podrobnosti :)

Menu