Rozpis venkovních tréninků - AKTUALIZOVÁNO

Rozpis venkovních tréninků - AKTUALIZOVÁNO
30 dub

Od pondělí 4.5. se konečně díky uvolnění rozběhnou venkovní tréninky pro všechny kategorie. Nicméně je třeba neustále dodržovat vládní nařízení:

https://www.baseball.cz/clanek-7331/sportovani-ve-skupine-10-osob-povoleno

sobotu dne 9.5. od 9:00 hod se uskuteční celo klubová brigáda, kde budeme všichni rozděleni do skupin o maximálním počtu 10 lidí a každá skupina bude mít vymezený prostor na daném hřišti. Občerstvení zajištěno :O)

Pokud vše půjde dle plánu, tak soutěže se rozběhnou na přelomu května a června - viz článek:

https://www.baseball.cz/clanek-7330/mladeznicke-turnaje-2020

 

Níže uvedené desatero nemá charakter dodatečného nebo upřesňujícího výkladu, je tvořeno východisky z dostupných zdrojů.

Jsme si vědomi, že tento výklad neodpoví na všechny Vaše otázky ihned, bohužel ani my v této chvíli neznáme všechny odpovědi. Cítíme však potřebu naše členy informovat alespoň v těch oblastech, ve kterých jsme si jisti. Pravidla budeme v dalších týdnech dle okolností nadále aktualizovat.

V souvislosti s desaterem je nutné vždy vycházet z daných okolností a možností klubu. Pravidla se týkají výhradně venkovního hřiště.

 

  1. Trénovat lze ve skupině 10 osob (tento počet se týká i dětí a mládeže); v současné chvíli řešíme, zda a po jaké době se mohou osoby ve skupinách měnit; aktuálně platí, že se osoby ve skupině nemění
  2. Do skupiny 10 osob se počítají i trenéři; v současné chvíli řešíme, zda a po jaké době se mohou trenéři ve skupinách měnit; aktuálně platí, že se trenéři ve skupině nemění
  3. Skupina 10 osob nemusí při tréninku používat roušku
  4. Trénovat ve skupině 10 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů
  5. Neevidujeme žádné omezení pro kontakt hráčů ve skupině 10 osob
  6. Na jedné hrací ploše může být více skupin po 10 osobách, společně tyto skupiny do kontaktu přijít nesmí. Skupiny musí dodržovat odstup vždy alespoň 2 metry
  7. Neevidujeme žádná omezení používání pomůcek – pomůcek je možné dotýkat se hlavou i končetinami
  8. Dezinfikovat pomůcky je nutné pravidelně, dezinfikovat pomůcky by měl vždy klub tak, aby byl o dezinfekci přehled; na bližší informace prozatím čekáme
  9. Není povoleno používat související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení; v případě sportovní činnosti lze na venkovních sportovištích zpřístupnit WC, nicméně je nezbytné zajistitzvýšená hygienická opatření, tj. v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce
  10. zamezit současné přítomnosti vícero osob ve stejný čas v prostorách WC a dodržet povinnost užití ochranných prostředků dýchacích cest

Přípravná přátelská utkání je možné aktuálně plánovat od 11. května, k bližší specifikaci přistoupíme později

Přejeme všem úspěšný vstup do baseballové sezóny a budeme se na vás těšit.

 

Za Sokol Hluboká Martin Mužík a Ondřej Konvalinka

 

Menu