Příprava hřišť na sezónu

Příprava hřišť na sezónu
02 kvě

sobotu dne 9.5. od 9:00 hod se uskuteční celo klubová brigáda, kde budeme všichni rozděleni do skupin o maximálním počtu 10 lidí a každá skupina bude mít vymezený prostor na daném hřišti. Občerstvení včetně pití je zajištěno :O)

Sociální zázemí: 
Využívejte primárně zadní vchod pro ubytovnu a levou část objektu (chodbu), kde jsou WC a sprchy - viz plánek v příloze.
Vzhledem k hromadícím se stížnostem NEPOUŽÍVEJTE v žádném případě hlavní vchod restaurace, ani její WC a zázemí. (je zde vidět ze strany návštěvníků a právě díky tomu se objevují i stížnosti). Prosím zároveň minimalizujte styk s veřejností a obsluhou na „terase“ před restaurací. 
 
Prosím nevstupujte a nenarušujte chod „pravé části“ ubytovny - jednací místnost a šatny 1 - 3. Probíhá zde individuální kurz. 
 
Občerstvení a nápoje:
 
Nápoje (šťáva, voda) budou pro vás připraveny na pultu v párty stanu po celou dobu vaší brigády).
Oběd bude vydáván taktéž ve stanu a to ve 13:00. 
 
Do stanu prosím vstupujte zadní části od baseballového hřiště, ať minimalizujeme styk s veřejností. - viz plánek. 
 
V případě, že budete někdo mít zájem o nabízený sortiment v rámci omezeného provozu Areálu, je samozřejmě k dispozici na terase.
Prosím respektujte bezpečnostní podmínky, mějte chráněný obličej rouškou a dodržujte fronty a rozestupy. 
 
Děkuji za vaše pochopení a spolupráci. V případě jakéhokoli dotazu se na mne neváhejte obrátit. 

S pozdravem
 
Jakub Samek
Provozní manažer

 

Za Sokol Hluboká Ondřej Konvalinka

Menu