Horská klinika se posouvá!

Horská klinika se posouvá!
13 led

Přátelé - kamarádi, vážení trenéři.

 

Díky vládním opatřením se letošní Horská baseballová klinika nemůže uskutečnit v tradičním termínu 22.-24.1.2021. Zvažovali jsme hned několik variant o změně termínu, místa, samotné koncepce HBK-jejím přesunu do online verze i jejím definitivním odložením na rok 2022. 

K těmto variantám se vyjadřovali přední trenéři ČR a nakonec došlo k výrazné shodě, kterou vám předkládáme v následujících řádcích.

 

1. Nový termín, stejné místo .

HBK se překládá na termín 19.-21.března 2021 a uskuteční se na horském hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou pod Červenohorským Sedlem v Jeseníkách.

V případě pokračujících vládních omezení a nemožnosti kliniku uskutečnit ani v tomto náhradním termínu se letošní HBK zruší a uskuteční až v příštím roce v tradičním lednovém termínu.

 

2. Rozšíření kliniky.

Součástí letošní HBK by mohlo být i školení trenérů 2.třídy vedené Zdeňkem Josefusem. Tato varianta je zatím v jednání a měla by nahradit původní letošní online verzi tohoto školení. Podrobnosti a informace budeme aktuálně doplňovat na oficiálních stránkách HBK  www.taborcernypotok.cz/hbk

Nová verze školení ještě musí projít schválením příslušné komise ČBA.

 

3. Přihlašování na HBK a školení 2. třídy v novém březnovém termínu.

Všichni zájemci o HBK i o školení trenérů 2. třídy se mohou hlásit na oficiálních stránkách www.taborcernypotok.cz/hbk

Elektronická přihláška bude pro všechny účastníky stejná.

Pouze zájemci o novou licenci uvedou v Poznámce  " Zájemce o 2. trenérskou třídu".

Již přihlášení účastníci budou dál evidováni v seznamu účastníků a v případě, že jim nový termín nevyhovuje, prosíme je o zrušení svého pobytu krátkou emailovou zprávou na romanlipavsky@seznam.cz.

Děkujeme za pochopení.
Termín přihlášení: do 1.3. 2021

 

4. Platba.

Platba bude pro všechny účastníky prováděna stejně jako v předchozích letech a podrobnosti o provedení platby a celkovou kalkulaci opět naleznete na výše uvedených stránkách.

Platbu je nutno uhradit nejpozději do 7.3.2021

V případě zrušení této akce z důvodu vládních nařízení vám bude účastnický poplatek vrácen bez jakýchkoliv storno poplatků, a to nejpozději do 10.4.2021. Z částky by byla odečtena pouze cena vyrobeného účastnického trika, které vám doručíme.

 

5. Rodinní příslušníci.

Na tuto akci je možné s sebou vzít i rodinné příslušníky, pokud to dovolí vládní ustanovení. 

Jejich vstup na samotné přednášky je však omezen

Kalkulace cen za rodinné příslušníky je uvedena na stránkách HBK.

 

Veškeré informace o programu, pobytu a účastnících naleznete na našich stránkách.

 

Vážení trenéři, udělali jsme vše pro to, abychom se v této "divné" a nelehké době s vámi opět po roce mohli setkat a vaše účast na HBK bude pro nás největší odměnou a podporou.  

 

Moc se na vás těšíme.

Za všechny lektory a pořadatele,

s pozdravem,

Roman Lipavský
+420 602 484 083

Menu