Příspěvky 2022

Příspěvky 2022
18 lis

Po diskuzi trenérů a vedení klubu se dohodlo že se od roku 2022 zvýší členské příspěvky z 2500 Kč (příspěvek byl stejný od roku 1994) na 4 000,- Kč. I při navýšení členského příspěvku vychází tréninková jednotka pro hráče na 20 Kč / tréninková hodina. Zároveň mají hráči výhodu v podobě bezplatného používání areálových atrakcí. V porovnání s příspěvky ostatních republikových baseballových klubů patříme stále mezi kluby s nejnižšími členskými příspěvky. Slevy pro sourozence jsou stále zachovány.

V případě jakýchkoliv problémů s placením jsme schopni postupovat operativně.

Kategorie U5 a U7:   2 000,- Kč / rok

Od kategorie U9 (včetně) a výše + všechny softballové kategorie : 4 000,- Kč / rok

Menu