Příspěvek rodinám s dětmi od 3 do 19 let

Příspěvek rodinám s dětmi od 3 do 19 let
11 lis

Jihočeský kraj vyhlásil dotační program na podporu školních a mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Podpora je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let (k 1. 8. 2022). Děti musí mít k 1. 8. 2022 trvalý pobyt na území Jihočeského kraje. Náš klub se do programu zapojí, je možné čerpat podporu až do výše 4000,- Kč.

K žádosti doloží zákoný zástupce:

  • potvrzení o zaměstnání nebo potvrzení Úřadu práce, že není déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Podmínkou je, že podporované dítě žije v domácnosti, která pobírá:

  • příspěvek na dítě nebo
  • příspěvek na bydlení nebo
  • čistý měsíční příjem na člena společné domácnosti není vyšší než 13 000,-Kč.

Více informací naleznete na odkaze: https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene#datum-vyhlaseni-15-9-2022-my-v-to-jihocechy-nenechame-i-podpora-rodin-s-detmi-od-3-let-do-dovrseni-19-let-na-skolni-a-mimoskolni-aktivity

Žádosti jsou Jihočeským krajem přijímané do 31. 1. 2023 

Pokud budete mít dotazy kontaktujte prosím Elišku Tenklovou, tel.: 608 638 989, email: tenklovael@gmail.com

 

Menu