Darujme kroužky dětem

Darujme kroužky dětem
24 led

Projekt, který organizuje Česká rada dětí a mládeže společně s Nadačním fondem Eduzměna. Projekt pomáhá řešit zhoršenou finanční dostupnost zájmového a neformálního vzdělávání pro děti z rodin v tíživé finanční situaci žijící v ČR včetně dětí cizinců. Volnočasové aktivity nabízejí dětem možnost, jak trávit čas v bezpečném prostředí, kde si najdou kamarády, zažijí radost a mohou zde rozvíjet svůj potenciál.

Více infrormací zde: https://www.darujemekrouzky.cz/#about

Menu