ROOKIE COACHES CLINIC

ROOKIE  COACHES  CLINIC
30 říj

Přátelé – kamarádi, vážení současní i budoucí trenéři,

novým místem RCC kliniky se stalo malebné městečko POLIČKA vzdálené pouhých 15 km od původní Litomyšle. Tím zachováváme i pomyslný střed republiky s velmi dobrou (a spravedlivou) dosažitelností ze všech koutů naší země. Hostit nás bude velká sportovní hala (20 x 40m) místního gymnázia, přilehlý internát a jídelna kuchařského učiliště. Velkou výhodou našeho nového místa jsou minimální přesuny mezi sportovní halou, posluchárnou a místem ubytování. Velikost haly nám umožňuje držet trenérské skupiny pohromadě a zajistit jim i základní občerstvení přímo na místě. Novou lokaci tedy určitě bereme jako krok k vylepšení zázemí naší kliniky.

Cílem RCC kliniky je výchova, praktická příprava a zdokonalování nových i stávajících trenérů mládežnických kategorií. 

RCC klinika je připravována pro dvě skupiny trenérů mládežnických kategorií. První skupinou jsou bývalí i současní hráči, kteří chtějí proniknout do přípravy a metodického vedení baseballového tréninku. Druhou skupinou jsou trenéři - začátečníci a rodiče, kteří se chtějí aktivně podílet na vedení tréninkových jednotek u svých oddílů a být platnou pomocí pro zkušenější kolegy.

Výstupem RCC kliniky je po splnění podmínek RCC kliniky (aktivní účast, test..) udělení licence ROOKIE – tzv. 3. trenérské třídy účastníkům školení.

Program RCC kliniky se bude skládat z teoretických přednášek, ale hlavně praktických cvičení a tréninků, které vám umožní posunout se ve vašich trenérských dovednostech. Skladba teoretických přednášek se bude řídit směrnicemi TMK ČBA pro získávání trenérských licencí a bude doplněna o vaše podněty z minulých ročníků RCC. Důraz budeme klást především na praktické vyzkoušení a metodické zvládnutí sportovních činností v tréninkové jednotce. Praktický výcvik bude rozdělen a připraven pro výše zmíněné dvě účastnické kategorie. Podrobný program a časový rozvrh uveřejníme na webových stránkách RCC kliniky  nejpozději v první polovině listopadu 2018. Zde si jej budete moci stáhnout ke své potřebě.

Lektoři RCC kliniky. Lektorský tým je pravidelně sestavován z trenérů, coachů a speakrů, kteří se již mnoho let zabývají problematikou vedení tréninku a výchovou mladých hráčů. Jejich kompletní seznam bude zveřejněn na webu RCC kliniky v první polovině listopadu 2018. Vedoucím lektorského týmu bude jako v předchozích ročnících Richard Kania.

Cena RCC kliniky bude zachována i díky podpoře ČBA a dalších sponzorů na stejné úrovni jako v předchozích letech 2 250,- Kč  (ubytování, stravování, pronájmy haly, lektoři, triko RCC).

Přihlášení a další informace o RCC klinice naleznete od 22. 10. 2018 na webu RCC kliniky zde. Neváhejte – kapacita kliniky je omezena.     

Za pořadatele se na Vás těší            

Roman Lipavský

Menu